LEV

Mēs nodarbojamies ar augu valsts ekstraktu ražošanu

Natural products

We offer natural plant extracts in liquid form for production of food, pharmaceuticals and cosmetic products.

The best ingredients

Enrichment of final products with natural extracts is an opportunity to reach new peaks in consumer demand and generate the "success story" of a product.

Team with experience

Our accumulated experience and knowledge serves to meet the needs of our partners and development of mutual synergy since 1979 .

News

L.Ē.V. /Ekstraktu rūpnīca/ Ltd. in 12 June 2015 has signed the agreement No. L-ĀTA-15-2917 with the Latvian Investment and Development Agency for implementation of the project “Participating in the international fair Beauty Forum 2015“ which is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF).

06/29/2015 2:14 PM

SIA “L.Ē.V.” (Ekstraktu rūpnīca) has entered into an agreement No. SKV-L-2016/43 with the Latvian Investment and Development Agency on 14/04/2016 on taking support from the European Regional Development Fund project “Promotion of International Competitiveness” co-financed by the European Regional Development Fund.

12/02/2014 7:28 PM

L.Ē.V. /Ekstraktu rūpnīca/ Ltd. has signed the agreement No. L-ĀTA-15-3202 with the Latvian Investment and Development Agency for implementation of the project “FSSC certification of manufacturing proceses with the purpose to broaden marketing and trade activities”, which is co-financed by ERAF fonds.

12/02/2014 7:22 PM

L.Ē.V. /Ekstraktu rūpnīca/ Ltd. has signed the agreement No. L-ĀTA-15-2835 with the Latvian Investment and Development Agency for implementation of the project "Certification of organic products in organic segment “ which is co-financed by ERAF.

02/07/2014 5:48 PM

SIA L.Ē.V./Ekstraktu rūpnīca/ ir noslēgusi līgumu ar LAD, lai īstenot projektu “Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei” programmas “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros, 19-00-A01612-000006.

01/18/2014 3:55 PM

SIA L.Ē.V./Ekstraktu rūpnīca/ ir noslēgusi līgumu VP-L-2019/63 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu komersantiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”. Projekta mērķis ir izstrādāt 2 jaunus produktus - kosmētikas aktīvās izejvielas (augu ekstraktu kombinācijas) ar raksturotu sastāvu un bioloģisko aktivitāti.

01/18/2014 3:49 PM

L.Ē.V. /Ekstraktu rūpnīca/ Ltd. Is sertified in accordance with Regulation EK No.834/2007, 889/2008, certificate No. 04-252/15 on organic food production. Certification authority is VIDES KVALITĀTE..

09/30/2013 12:33 AM

L.Ē.V. /Ekstraktu rūpnīca/ Ltd. has signed the agreement with the Latvian Investment and Development Agency for implementation of the project “Participating in the international fair BIOFACH 2016“ which is co-financed by ERAF.

09/18/2013 11:48 AM
Certificates:
  • HACCP22000, API, COSMOS, Organic Production LV-BIO-01

The main line of „L.Ē.V.” /Ekstraktu rūpnīca/ Ltd. work is permanent product quality assurance, reproducing biologically active substances from such complex systems as plants.